הגיבושיסטים

ייעוץ ופיתוח משחק 

משחק שאלות מהיר עפ"י ד"ר התלהבות.
משחק חברתי מגבש. 
לפרוייקטים נוספים >>>